Vergi ve İdare Hukuku

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır.

Ali Yener Hukuk Bürosu‘nda Vergi ve İdare Hukuku konusunda verilen hizmetler;

– Vergi Hukuku ile ilgili konularda, müvekkili yönlendirme, tavsiyede bulunma ve her türlü vergi ihtilaflarında uygulanacak hukuki işlemler
– İdare Hukuku alanında idari yaptırımlara karşı İdare Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davaları
– İdari para cezalarının iptail ve itiraz prosedürünün işletilmesi
– İdari başvuruların yapılması
– Kamu ihale şartnameleri ve idari sözleşmelerin hazırlanması
– Kamu ihalelerine katılım
– Belediyelerin imar ve iskân işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi

Kategori:
Vergi, İdare
Avukat: